Video Visite - logo4 greyV2 blue small

Over Video Visite

Video Visite Sj-2-6ps

Het idee, voor wie en waarom

Tijdens de COVID-19 pandemie kwamen bewoners van verzorgingshuizen in een steeds sterker sociaal isolement. Om dit isolement te doorbreken is het idee om simpel en gratis videobellen beschikbaar te maken ontstaan.
Vaak zijn het mensen die niet met een tablet of smartphone om kunnen of willen gaan, maar wel op deze wijze extra contact willen kunnen onderhouden met hun verwanten en vrienden.
Het kan bijvoorbeeld mensen betreffen met dementie of een verstandelijke beperking, maar ook mensen die het gewoonweg erg lastig of spannend vinden om met computers om te gaan.


Daarbij leert de ervaring dat de bestaande gangbare beeldbelapplicaties met regelmaat moeilijk te bedienen zijn voor deze doelgroep. Het apparaat is voor hen te complex of vreemd; ze raken er niet mee vertrouwd. Er zitten te veel knoppen en functies op die de gebruiker regelmatig in verwarring brengen en laten verdwalen op het apparaat. De gebruiker weet de weg terug naar het beeldbellen niet meer te vinden en heeft extra ondersteuning nodig. Het vertrouwen in het apparaat is verloren.


Vanuit eigen ervaring en behoefte redenerend zochten we daarom naar mogelijkheden om een bedieningsarme tot zelfs geheel bedieningsvrije voorziening te kunnen bieden. Het liefst met bestaande middelen en zonder hoge eenmalige of doorlopende kosten.